Технології змінюються, вимоги до співробітників ростуть. Треба бути гнучким, суміщувати в собі безліч ролей, продуктивно працювати. «Вік живи — вік учись», — девіз професійного росту будь-якого фахівця у 21 столітті. І таке ставлення до роботи вигідне не тільки для окремого фахівця, а для компанії теж. Адже навчаючись, співробітник стає ефективнішим, а отже підвищуються економічні результати підприємства. Тому свідомі роботодавці надають «плюшки» у вигляді повної або часткової оплати додаткового навчання, проводять тренінги, створюють власні програми додаткового професійного навчання (ДПН). 

Чому це важливо?

Дослідники з Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» Наталія Кармаєва й Андрій Захаров провели дослідження серед 5000 учасників. Аналізувалися готовність людини брати на себе відповідальність за те, що відбувається з ним і навколо нього, задоволеність зарплатою і кар’єрою, участь у ДПН (додаткове професійне навчання), соціальні та демографічні характеристики — стать, вік, сімейний стан, характеристики робочого місця та інші.

На першому етапі оцінювався зв’язок навчання з задоволеністю працею без контролю інших характеристик респондентів (базова модель). На другому етапі враховувалися соціальні та демографічні параметри. На третьому — контролювався також індекс ISEI (міжнародний соціально-економічний індекс професійного статусу). Потім додавалися особливості праці — стаж роботи в організації, сектор, число підлеглих і таке інше.

В результаті опитування було виявлено, що додаткове професійне навчання позитивно позначається на оцінці власних здібностей співробітників та на ставленні до роботи. Співробітники після ДПН на 34% частіше задоволені своєю зарплатою через рік у порівнянні з тими, хто не проходив курси, легше справляються із вирішенням проблемних ситуацій, відчувають себе більш впевнено.

Разом з тим, інші моніторинги показують, що персонал не особливо задоволений роботою після проходження ДПН, якщо фірма не забезпечить йому економічну віддачу. Тому важливою умовою, яку необхідно враховувати роботодавцям, є зв’язок між участю в додатковому професійному навчанні й задоволеністю працею. Він визначається не тільки характером навчання, а й тим, як підвищення кваліфікації вбудовано в систему заохочення працівників.

Цікаво те, що додаткова освіта розвиває некогнітивні навички, зокрема — здатність знаходити вихід у проблемних ситуаціях, рішучість. Люди після програм ДПН відчувають себе впевненіше та ефективніше вирішують різноманітні завдання. 

Читати  Співбесіда сучасності. Як підготуватися до відеоінтерв’ю?

Яке корпоративне навчання можна впровадити?

Для підвищення компетенції співробітників використовують різні форми корпоративного навчання.

1. Вступне навчання персоналу

Новий співробітник проходить навчання під час вступу на роботу. Керівник на час онбордингу повинен показати працівникові як правильно і безпечно виконувати свої обов’язки, ефективно вибудовувати робочий процес. Його можна проводити у формі інструктажу і стажування.

2. Інструктаж

Це інформування про аспекти безпеки праці, основи корпоративної культури, робочої діяльності.

3. Стажування

Цей процес, як правило, триває кілька днів. Співробітник виконує свої обов’язки під контролем наставника для набуття досвіду роботи. 

4. Очне навчання персоналу

Лекції, семінари, тренінги.Таке навчання може бути разовим або систематичним.

5. Лекція

Це традиційна форма навчання, проте далеко не завжди ефективна. Адже слухачі мають бути пасивними протягом лекції, через що занепадає концентрація уваги. Зазвичай, з лекції запам’ятовується лише 10% матеріалу.

6. Семінар

Активна форма навчання. Передбачає діалог і більшу залученість учасників. 

7. Тренінг

Це форма активного навчання, спрямована на передачу знань, розвиток певних умінь, розв’язання проблем. Найбільша перевага тренінгу — можливість отримати навички практичної роботи й відразу застосувати в справі нову інформацію.

8. Дистанційне навчання персоналу

Відеоуроки, онлайн-вебінари, курси. 

Проведіть аналіз поточних потреб співробітників у навчанні. Виявіть, що треба розвинути, а що вони вже знають. Та складіть план навчання, виходячи з тих ресурсів, що в вас є.

ВИСНОВКИ

Актуальність корпоративного навчання беззаперечно. Підвищення кваліфікації та розвиток нових skills у співробітників, що мають можливості кар’єрного зростання, мають бути у кожному прогресивному підприємству. Дослідження, проведені в 3 200 американських компаніях вченими з університету Пенсільванії, показують, що підвищення витрат на корпоративне навчання персоналу на 10% збільшує продуктивність праці на 8,5%, а збільшення інвестицій в поліпшення виробничих потужностей в тому ж розмірі веде до зростання продуктивності всього на 3,8%. 

Трансформації будь-якої компанії починаються з людей. Інвестуйте у співробітників та підвищуйте ефективність роботи своєї компанії!