Автор: Марія Добік, CEO MDCONSULT

Досягнення сучасної організації визначаються не стільки станом ринку або економічними відношеннями, скільки діями її співробітників. Тому одна з основних задач компанії — ефективно використовувати потенціал співробітників. Розв’язання такої задачі неможливо без довіри в колективі. Довіра тісно пов’язана із мотивацією та корпоративною культурою. Вона дає синергетичний ефект. 

Керівник має навчитися створювати відносини в колективі на основі довіри, оскільки, по-перше, таким чином він підвищує власну ефективність і, по-друге, значно поліпшує результати діяльності компанії. 

Прагнення до вивчення довіри у менеджменті з’явились разом з виникненнями досліджень корпоративної культури, високоефективних команд, розвитку конкурентоздатності на основі управління персоналом.

Особливо помітною роль довіри стала з ростом популярності командної роботи. 

Що таке «довіра» у відношенні до організації?

Це поняття вивчається психологією, соціологією, економікою, менеджментом. І для нього немає єдиного правильного визначення. В рамках трудових відносин:

Довіра в організації — очікування того, що людина або організація будуть діяти в наших інтересах або не в збиток нам навіть тоді, коли ми вразливі та не здатні проконтролювати їх. 

В економіці довіру розглядають як одну з основних складових «соціального капіталу». Соціальний капітал — система неформальних правил та механізмів, що діють всередині певної групи людей та може виступати ресурсом отримання вигод.

Важко уявити бізнес без довіри, тактичності, обов’язковості. Довіра народжується у процесі взаємодії як вторинна система наряду з системами цінностей. Вона пронизує усі рівня організації. 

 • Внутрішньоорганізаційний рівень: довіра підлеглих до керівників, між менеджерами, до новачків та до змін в компанії. 
 • Зовнішньоорганізаційний рівень: довіра організації до інвесторів, акціонерів, банків, фінансових інститутів, постачальників, партнерів, споживачів, ЗМІ, конкурентів тощо.

В чому виражається довіра керівника до співробітників?

Управлінська довіра виражається в:

 • наданні персоналу інформації щодо ключових питань життєдіяльності компанії; 
 • відкритість керівника до ідей, оцінок і міркувань підлеглих; 
 • забезпечення фідбеку; 
 • можливість співробітникам брати участь в розробці й прийнятті управлінських рішень; 
 • інформованість менеджерів про діяльність підлеглих; 
 • надання працівникам змогу контролювати свою поведінку й процес  прийняття управлінських рішень.

Довіра в компанії = поліпшення результатів діяльності компанії

Низький рівень довіри в компанії призводить до демотивації співробітників та погіршення фінансових показників компанії. Взаємодія між членами колективу неефективна, недостатньо використовується делегування повноважень, виникає незадоволеність роботою, стрес, нездатність колективу адаптуватись до змін. Вслід за цим виникає байдужість у виконанні задач, плинність кадрів, конфлікти, страйкування, втрата клієнтів, іміджу та руйнування компанії в цілому. Компанія втрачає керування над ситуацією.

Читати  8 якостей токсичних керівників. Перевірте себе

Довіра — потужний інструмент впливу та управління. Будь-які позитивні результати дій викликають у свідомості людини довіру. Це означає, що якщо керівник буде позитивно підкріплювати необхідні компанії результати, він буде формувати довіру, матиме змогу навчати персонал та скеровувати на досягнення потрібних результатів. 

Слід враховувати, що довіра виникає у кожного співробітника вибірково — відповідно до своїх цінностей та потреб. Аби створювати довірливі відношення зі своїми підлеглими, треба дослідити їх мотивацію, потреби та цінності. В компаніях цю функцію виконує HR відділ (HR менеджер чи HR директор, в залежності від структури компанії). HR фахівець з’ясовує індивідуальні особливості співробітників та визначає потрібні стимули для формування високого рівня задоволеності роботою та довіри.

Висновки

Довіра — секретне знаряддя для корпоративного менеджменту. Створивши довірливі відносини із членами організації, компанія отримує залучених, задоволених співробітників та високу результативність діяльності в цілому. 

Довіра співробітників досягається, якщо керівнику вдається створити відчуття захищеності, підтримувати та заохочувати у досягненнях належним чином та стимулювати до продуктивної праці на цілі компанії. 

Створення безпечної та довірливої атмосфери потребує:

 • визначення та побудування загальної цілі;
 • створення корпоративної культури та системи стимулювання відповідно до стратегії;
 • контролювання відповідності ситуації в компанії створеним регламентам. 

Якщо в вашій компанії відсутній HR-відділ, ви можете звернутися за HR-консалтингом на аутсорс. Ми проведемо аудит чинної етики, культури у вашому бізнесі, знайдемо корінь труднощів в управлінні персоналом та створимо ефективний корпоративний менеджмент. 

Залишайте свої контакти та ми зателефонуємо: https://landing.mdrecruitment.ua/